De opgeslagen zonne-energie in de bovenste grondlagen wordt benut door de warmtepomp. In de tuin komen op 1 tot 2 m diepte meerdere pe-buisjes te liggen die gevuld worden met een milieuvriendelijke antigel. De warmte op die diepte schommelt tussen 17°C in de zomer en 4°C in de winter. Voor een goed rendement moet de oppervlakte buiten ongeveer even groot zijn als de verwarmde oppervlakte binnen.

  • Goed jaarrendement bij groot captatie net
  • Lagere installatiekost
  • Geen vergunningsplicht
  • Groot oppervlakte nodig
  • Geen bomen planten op net
  • Kleiner passief koelvermogen

foto's horizontaal